Newbie Coaching

Dành cho các bạn sinh viên, các bạn mới ra trường hoặc muốn thay đổi nghề nghiệp. Cần một định hướng nghề nghiệp cho bản thân và các kỹ năng chuyên nghiệp làm Digital - Growth Marketing.

Liên hệ:

Đây là chương trình học Digital - Growth Marketing trực tiếp. Học viên nhận được sự hướng dẫn bởi Marketing Manager có nhiều kinh nghiệm.

Last updated