Growth Hacking

Phần này chúng ta cùng tìm hiểu về Growth Hacking, cách thực hiện Growth Hacking bài bản.

Anh chị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi đến phần hướng dẫn cụ thể hơn về các thức thực hiện chiến lược Growth, mà ở đây là Growth Hacking traffic và người dùng.

Có thể nói Growth Hacking đòi hỏi khá nhiều kiến thức từ phát triển sản phẩm, công cụ, digital marketing và tâm lý khách hàng.

Chúng ta sẽ đi qua năm phần chính của kiến thức như dưới.

Chúng ta đề cập đến các kiến thức sau:

 • Growth Hacking là gì?

 • Lịch sử Growth Hacking

 • Về Growth Hacking trong tự nhiên

 • Các Start-up Growth Hacking kinh điển

 • Growth Hacking hiện tại và tương lai

 • Điều kiện để triển khai Growth Hacking

Chúng ta sẽ đề cập đến các kiến thức sau:

 • Chiến lược cạnh tranh lựa chọn

 • Chiến lược kinh doanh theo phong cách Á Đông

 • Quản trị động lực làm việc cao và Văn hóa tổ chức theo đuổi

 • Ứng dụng OKRs và Agile/Scrum

 • Hệ phi tuyến tính, lợi thế đặt cược thử đúng/sai và Data Driven

Phần này sẽ giải thích cho chúng ta biết về sự kết hợp của chiến lược quản trị - quản lý để giúp doanh nghiệp tăng trưởng.

Chúng ta sẽ đề cập đến các kiến thức sau:

 • Tư duy quản lý xây dựng sản phẩm và bản chất Growth Hacking

 • Hành trình điểm chạm khách hàng, phễu Marketing và Sale

 • Các loại hình và ví dụ Growth Hacking trong Sản phẩm

 • Data Analytics

Phần này cho chúng ta hiểu về cách xây dựng chiến lược Growth Hacking từ chính việc quản lý phát triển sản phẩm.

Chúng ta sẽ đề cập đến các kiến thức sau:

 • Tư duy quản lý xây dựng kênh Digital và bản chất Growth Hacking

 • Phễu Marketing và Sale với kênh Digital

 • Triển khai Growth Hacking trên các kênh Digital

 • Data Analytics

Phần này chúng ta sẽ bàn về các kỹ năng, kiến thức cần có để làm một Growth Hacker. Bên cạnh đó là lộ trình nghề nghiệp trong tương lai.

Last updated