Quản trị

Chúng ta cùng tìm hiểu về quản trị; tức là lãnh đạo bằng phương pháp quản trị.

Viết về quản trị thật khó, vì quản trị muôn hình muôn vẻ. Chúng ta đề cập đến quản trị vì chúng ta cần rõ ràng áp dụng quản trị và quản lý đúng để thúc đẩy động lực nhân sự, qua đó tạo sự phát triển cho doanh nghiệp.

Vậy quản trị là gì?

Theo wikipedia:

Quản trị là sử dụng một nguồn lực hữu hạn để đạt được mục tiêu tối đa. Hay nói cách khác là tận dụng tốt nhất nguồn lực, sử dụng nguồn lực đạt hiệu quả nhất. Wikipedia

Theo ngôn ngữ dễ hiểu hơn thì quản trị là cách chúng ta: Chọn đúng việc, chọn đúng người, chọn đúng thời điểm, ... qua đó thúc đẩy động lực nhân sự để hoàn thành công việc với năng suất tối đa.

Quản trị khác quản lý như thế nào?

Quản trị và quản lý là hai phương thức để lãnh đạo nhằm mục đích thúc đẩy nhân sự hoàn thành các công việc với mục tiêu nhất định.

Quản trị là việc thúc đẩy nhân sự có động lực lớn, phát huy hết khả năng để hoàn thành công việc.

Đối với quản trị viên thì họ là những người phải có khả năng quyết định chọn đúng người, làm đúng việc, đúng thời điểm.

Quản lý là việc lên kế hoạch công việc và triển khai, quản lý thời gian công việc để hoàn thành các mục tiêu từ nhỏ đến lớn.

Có nhiều công cụ để quản lý như KPI, BSC, OKRs, Agile/Scrum,… nhưng không có công cụ và phương thức nào thực sự hoàn hảo.

Nhà lãnh đạo cần linh hoạt và thực hiện quản trị tốt trước khi quản lý.

Quản trị tốt và dùng đúng công cụ quản lý là một trong những cách thức để xây dựng chiến lược tăng trưởng đầu tiên và quan trọng nhất.

Xây dựng văn hóa là quản trị tốt nhất

Một văn hóa tốt là cách thực hiện quản trị tốt nhất, không có cách nào bằng việc tổ chức có văn hóa luôn thử thách, tiến bộ mỗi ngày.

Một văn hóa mở, công bằng sẽ thúc đẩy quá trình sáng tạo và động lực làm việc.

Tìm hiểu thêm về Văn hóa doanh nghiệp ở mục: Văn hóa doanh nghiệp

Last updated