Tracking & Analytics

Phần này chúng ta sẽ đi sâu vào bản chất của Analytics theo đúng quy trình. Cách sử dụng các công cụ để tracking và báo cáo.

Phần Analytics chúng ta sẽ nghiên cứu về cách dùng Google Analytics, Google tag Manager để đo lường, thống kê và báo cáo.

Có hai mục đích lớn trong Growth Marketing là để testing A/B và Scale up quy mô traffic và khách hàng.

Các bạn tìm hiểu ở bài: https://resource.growthmarketing.vn/content/digital-marketing/marketing-website-service/analytics

Hướng dẫn chi tiết cách tạo và cài đặt các tài khoản Google Ads, Facebook Ads và Google Tag Manager kết nối.

Hướng dẫn chi tiết cách tạo và cài đặt tài khoản Google Analytics.

Last updated