Agile / Scrum là gì?

Phần này chúng ta đi tìm hiểu Agile/Scrum là gì? có những điểm nổi bật gì?

Giới thiệu

Đối với các bạn làm về phần mềm thì Agile quá quen thuộc, còn với các anh chị em xuất thân từ các ngành khác thì hơi lạ lẫm.

Vậy Agile là gì?

Agile là một phương thức phát triển phần mềm linh hoạt ; đối với Marketing thì chúng ta có thể hình dung Agile là một cách làm việc rất linh hoạt để hoàn thành công việc với chất lượng cao nhất và tương thích nhất.

Ví dụ: Khi thuật toán Facebook Ads thay đổi liên tục, chúng ta cần tương tác với nhau thật nhanh và linh hoạt để cho phù hợp.

Scrum là gì?

Scrum là một khung quản lý phát triển phần mềm theo phương thức Agile. Hoàn toàn có thể sử dụng Scrum cho Marketing.

Ví dụ: Khi thực hiện chạy một chiến dịch truyền thông có các công việc cuốn chiếu liên tục, chúng ta có thể linh hoạt sử dụng Scrum.

Bên cạnh đó có thể dùng Daily Scrum để checklist công việc thành viên team cũng rất hay.

Tuyên ngôn Phát triển phần mềm linh hoạt

Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực hiện. Qua công việc này, chúng tôi đã đi đến việc đánh giá cao:

Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ; Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ; Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng; Phản hồi với các thay đổi hơn là bám sát kế hoạch.

Mặc dù các điều bên phải vẫn còn giá trị, nhưng chúng tôi đánh giá cao hơn các mục ở bên trái.

Khi chúng ta sử dụng các phương thức trên thì team và nhân sự làm việc rất nhanh, ở đây chúng ta có thể áp dụng qua team marketing và các team khác để vận hành làm việc.

Scrum framework

Khi sử dụng scrum chúng ta làm việc rất nhanh theo dạng cuốn chiếu. Nếu như áp dụng vào các chiến dịch marketing cũng rất tốt.

Kết hợp Agile Scrum chúng ta có thể thúc đẩy công việc đi rất nhanh, kết hợp với Sprint Plan và Daily Scrum thì chúng ta sẽ không chỉ đẩy nhanh tiến độ và chất lượng mà kỹ năng của nhân sự cũng tăng rất nhanh.

Agile/Scrum và Sprint plan thực sự là cách quản lý có thể thúc đẩy động lực cao cho nhân sự. Kết hợp để phát triển sản phẩm có thể thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc.

Daily Scrum là gì?

Daily Scrum là cách check list công việc hàng ngày để hoàn thành công việc theo tuần hoặc theo Sprint.

Sprint là nước rút, là việc cần hoàn thiện nhanh chóng gọn gàng. Daily Scrum có thể gọi là cách báo cáo nhanh vào thời gian đầu ngày và cuối ngày làm việc, không quá 15 phút.

Thành viên báo cáo: - Những gì đã làm được hôm qua - Những gì cần làm hôm nay - Những khó khăn mà họ gặp phải

Team Marketing, Sale đều có thể sử dụng tốt công cách thức báo cáo này.

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua về Agile/Scrum; chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các điểm tốt để áp dụng vào quản lý thúc đẩy động lực nhân sự.

Last updated