Tổng kết

Phần này chúng ta sẽ bàn về các kỹ năng, kiến thức cần có để làm một Growth Hacker. Bên cạnh đó là lộ trình nghề nghiệp trong tương lai.

Chúng ta đã trải qua các bài học đầy đủ về Growth Hacking, sơ lược để nắm được Growth Hacking là gì? triển khai như thế nào? cụ thể làm về sản phẩm, kênh digital ra sao.

Là phần cơ bản nên chưa đi sâu vào các kênh thì làm như thế nào, tôi sẽ dành phần này để biên soạn chi tiết hơn như các phần về SEO, Ads, Content, Social, …

Growth vừa là thực chiến vừa là tư duy nền tảng để làm digital marketing một cách sắc bén với mục tiêu hiệu quả rất cao. Đây là một trong những kỹ năng số một của một Digital Marketer mà các bạn nên theo đuổi.

Trong tương lai, làm Digital Marketing không chỉ đơn thuần là làm sự việc, bạn cần có một tư duy Digital đẩy đủ và sắc bén, Growth Hacking sẽ cung cấp cho các bạn tư duy đó nhờ sự kết hợp của Marketing, tâm lý – Tools, technology – Data Sciences.

Growth Hacker nên có các kỹ năng tương tự như Growth Marketer và cần đáp ứng các tiêu chuẩn và kỹ năng sau:

  • Nắm rõ về Marketing, sale và tâm lý của con người (khách hàng)

  • Nắm rõ các kênh Digital Marketing

  • Nắm rõ về quản lý phát triển sản phẩm

  • Nắm rõ về Growth Hacking người dùng khách hàng

  • Nắm rõ về quản trị, quản lý, các phương thức như OKRs, Agile/Scrum, Sprint

Có khả năng linh hoạt, óc quan sát và sáng tạo. Luôn thử thách bản thân và team để đưa ra các ý tưởng phá triển mới.

Các bạn nên tham gia các công ty phần mềm, hoặc các start-up để thử thách bản thân mình.

Đầy đủ các kỹ năng trên thì bạn đã là một Digital Marketer có năng lực cao và bất kỳ team, Cty nào cũng mong muốn có sự cộng tác của bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuỗi bài viết, hẹn gặp các bạn ở các nội dung khác!

Xem thêm các thủ thuật (tips) Growth Hacking ở đây >

Last updated