Ebook Growth Hacking 101

Cuốn Ebook được biên soạn để giúp các bạn mới tiếp cận Growth Hacking có một tư duy quan đơn giản nhất để có thể sáng tạo và lên chương trình tăng trưởng cho tổ chức mình.

Sách Ebook Growth Hacking 101 – HAU NV biên soạn. Các bạn tải về theo link dưới nhé!

Tải về ở đây

Hoặc ở đây: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MtfP5tjIUnyZOvoQo4CqAo8rn68Jgpph

Làm về digital, marketing mà chưa biết về Growth Hacking thì thật đáng tiếc. Khi nắm được tư duy tổng quát về chủ đề này, chúng ta sẽ có rất nhiều ý tưởng mới để đưa vào thiết kế sản phẩm và chiến dịch marketing.

Đặc biệt nếu bạn làm về Web App thì đừng bỏ qua, hãy sáng tạo dựa trên nền tảng cơ bản này nhé!

Chúc các bạn luôn xuất sắc!

Last updated