Conversion Ads

Phần này hướng dẫn đầy đủ cách chạy quảng cáo hiệu quả bài bản trên các kênh Facebook, Google để phục vụ bán hàng hoặc đẩy user App/Web.

Quảng cáo chuyển đổi 101 (Conversion Ads): Từ tư duy đúng đến hành động hiệu quả.

 • Conversion Ads là gì?

 • Mindset cần có

 • Trình tự triển khai

 • Nghiên cứu khách hàng

 • Nghiên cứu đối thủ

 • Nghiên cứu sản phẩm

 • Chọn chiến thuật chạy

 • Xây dựng phễu chuyển đổi

 • Lên timeline và mục tiêu

 • Làm pre landing, landing page, selling page, form, auto chat

 • Cài đặt tracking theo dõi lên web

 • Hướng dẫn phần mềm hỗ trợ phễu chuyển đổi tự động

 • Tạo và cài đặt tài khoản

 • Lên campaign, nhóm, ads text

 • Test A/B Ads

 • Scale Up quy mô

 • Remarketing

 • Tạo và cài đặt tài khoản

 • Lên campaign, nhóm, ads text

 • Test A/B Ads

 • Scale Up quy mô

 • Remarketing

 • Tổng kết về Conversion Ads

Các bài giảng sẽ được cập nhật liên tục theo tuần, hi vọng giúp các bạn muốn làm công việc Advertiser hoặc các bạn muốn bán hàng có được những kỹ năng cơ bản cần thiết để chạy quảng cáo tốt hơn.

Hẹn gặp các bạn ở bài giảng chi tiết!

Last updated