Kênh Digital Marketing

Phần này chia sẻ cách thức thực hiện Growth Hacking trên các kênh Digital Marketing.

Giới thiệu

Chúng ta sẽ đi sâu vào cách thức triển khai kế hoạch tăng trưởng traffic và người dùng trên các kênh Digital Marketing, có thể phân định thành các kênh miễn phí và mất phí gồm: Blog, SEO, Email, Ads, Social Media, Chat bot, PR Event.

Khác một chút với cách thức Growth Hacking nhờ tính năng của sản phẩm, Growth Hacking trên các kênh truyền thông đa phần nhờ nội dung truyền thông và công cụ của chính nền tảng kênh truyền thông đó.

Ví dụ như một video viral trên Facebook có câu chuyện rất hay đánh vào cảm xúc của phụ nữ, video được đăng trên fanpage của phụ nữ có hàng triệu lượt tương tác qua đó kéo một lượng traffic và truy cập tự nhiên, search tên thương hiệu mạnh.

Vậy tựu chung lại, cách growth trên các kênh digital là: Chiến lược nội dung truyền thông và công cụ lan truyền của nền tảng.

Do vậy để thành công trên các nền tảng này chúng ta cần nắm rõ cách thức làm việc của nó và đi sâu vào làm những chiến dịch truyền thông sâu sắc hiệu quả.

Xây dựng phễu Marketing/Sale để kéo traffic về trang đích landing page.

Phễu Marketing sẽ kéo người dùng từ các kênh tiếp xúc digital về website mà cụ thể là về landing page nơi đặt mỏ neo để họ để lại thông tin hay đăng ký tài khoản.Ở phần nội dung của bài này, chủ yếu Growth Hacking sẽ nằm ở các kênh tiếp xúc, hai hoạt động song song kéo người dùng và đẩy thông tin đến người dùng liên tục diễn ra.

Nhiệm vụ của Growth Hacking trên các nền tảng bao gồm:

 • Đặt mục tiêu và lên kế hoạch digital marketing và growth

 • Xây dựng landing page, pre landing để hứng người dùng truy cập từ các nền tảng

 • Xây dựng các kênh truyền thông và kế hoạch phát triển

 • Xây dựng phễu chuyển đổi để lắp ghép các kênh với nhau

 • Tiến hành triển khai truyền thông và digital song song

 • Testing A/B và sau đó scale up quy mô phễu và kênh

 • Liên tục triển khai sự kiện để growth traffic, tương tác, chuyển đổi user

Triển khai Growth Hacking trên các kênh Digital

Blog/website/content:

 • Mục tiêu: Kích hoạt lượt đăng ký đọc nội dung thường xuyên; tăng lượt đọc

 • Cách làm:

  • Viết các bài blog thường xuyên và chia sẻ lên các nền tảng social, forum kéo traffic về đọc và kích thích đăng ký nhận tin mới qua notification, email, chat bot

  • Đẩy tin mới cho các user đã đăng ký nhận tin

  • Kéo chuyển đổi theo phễu với các user đã đăng ký và qua chuỗi đọc nhiều tin

  • Triển khai song song với kế hoạch SEO để đảm bảo hiệu quả cao nhất

SEO:

 • Mục tiêu: Tối ưu lượt hiển thị truy vấn trên kênh Search và kéo về website, blog từ đó tiếp nối mục tiêu tăng lượt đăng ký theo phễu marketing.

 • Cách làm:

  • Tối ưu onpage: Là phần tối ưu về website như UX, UI, tốc độ load, cấu trúc website, tạo và tối ưu content, từ khóa, …

  • Tối ưu offpage: Là tối ưu phần ngoài website như kết nối với social, đặt backlink lên các PBN (Private Blog Networks), PR …

  • Tạo content và đẩy traffic tự nhiên theo phễu marketing

  • Cụ thể về cách làm SEO tôi sẽ trình bày trong một khóa học khác chi tiết hơn.

Vinmec.com growth qua SEO và content marketing tăng lên 15 triệu visits/tháng.

Email funnel:

 • Mục tiêu: Đây là một kênh tạo thói quen quay lại cho user; mục tiêu là chuyển đổi user thành user đăng ký chính thức hoặc chuyển sau hơn qua mua hàng.

 • Cách làm:

  • Từ các kênh blog, website seo thu thập email user đăng ký

  • Lên kịch bản gửi nội dung chăm sóc lại với users

  • Bám theo phễu marketing để chuyển đổi user

  • Thường thi yêu cầu bên kỹ thuật xây dựng phần mềm tương tác gửi email, hoặc kết nối phần mềm gửi email với amazon mail service để đẩy.

  • Cũng có thể sử dụng cách công cụ SaaS như: Mailchimp, GetResponse, SendGrid để kết nối và gửi email.

Ads:

 • Mục tiêu: Tiếp xúc khách hàng qua các kênh với quy mô lớn, tạo các lượt tiếp xúc đầu tiên để đưa user vào phễu marketing sau đó sẽ viral tự động

 • Cách làm:

  • Lên mục tiêu tiếp xúc và ngân sách, lên nội dung ads

  • Triển khai chạy ads theo mục tiêu và test A/B

  • Chạy chuyển đổi về kênh và về landing page

  • Tôi sẽ trình bày cụ thể cách chạy Ads vào các khóa học khác

Social Media:

 • Mục tiêu: Tăng lượt sub, like kênh social; tăng lượng tương tác và kéo traffic về website

 • Cách làm:

  • Lên mục tiêu và bắt đầu xây dựng kênh

  • Phát triển kênh qua kế hoạch làm nội dung và kích thích tương tác

  • Ads và kéo fan

  • Đẩy viral qua minigame, content để tăng lượt giới thiệu user mới

  • Chạy content chuyển đổi về web thông qua phễu marketing

  • Xây dựng các tools tự động kết bạn, đẩy tiếp xúc và viral

Chat bot:

 • Mục tiêu: Tăng lượng sub inbox như messenger và tăng tiếp xúc chuyển đổi; chạy remarketing và re sale

 • Cách làm:

  • Lên mục tiêu và kết hợp với kênh social để đẩy nội dung, đặc biệt nội dung inbox và sub đẩy tin nhắn

  • Chạy các content và ads đẩy sub mạnh, ví dụ như minigame hay share nội dung và tài liệu

  • Đẩy content qua tin nhắn với các user đã sub, cái này tương tự như kênh email

  • Đẩy viral qua minigame, content để tăng lượt giới thiệu user mới

  • Đẩy chuyển đổi user qua phễu marketing và sale

PR Event:

 • Mục tiêu: Đây là kênh tăng lượng search và truy cập trực tiếp của thương hiệu, là đầu mối trong phếu để kéo khách hàng về website qua đó kích thích đăng ký.

 • Cách làm:

  • Đặt mục tiêu và lên kế hoạch đẩy PR và event

  • Viết và đăng bài trên các kênh PR báo chí online

  • Kéo traffic về website và đưa vào phễu marketing/sale

  • Đẩy growth hack theo phễu đó

Tôi điểm qua cách thức thực hiện trên các kênh như vậy, các bạn có thể hình dung các video, nội dung được viral trên các kênh social, đó là growth hacking để đẩy tương tác, kéo traffic và đẩy về phễu chuyển đổi đăng ký.

Cụ thể cách thực hiện trên các kênh digital marketing như thế nào tôi sẽ trình bày vào cụ thể các khóa học như content marketing, social media, SEO, ads, auto email, auto bot chat, …

Data Analytics

Tương tự bài trước trình bày về cách làm Data Sciences, trên các kênh digital truyền thông chúng ta cũng phải tracking và analytics liên tục theo phễu chuyển đổi đã đưa ra từ ban đầu.

Qua đó chúng ta testing A/B và scale up quy mô của kênh và đẩy quy mô của user qua phễu chuyển đổi.

Có thể sử dụng kênh tracking và thống kê miễn phí như Google Analytics, Hotjar, để tracking landing page, web và đặt UTM để tracking nguồn. Hoặc cũng có thể yêu cầu kỹ thuật xây dựng cách công cụ thống kê cho các bạn riêng biệt, ít nhất thì phải có CRM để tương tác chăm sóc và bán hàng.

Bản thân các kênh digital như fanpage face, adwords, ads manager nó cũng có công cụ thống kê cho chúng ta xem và phân tích dữ liệu rồi, kết hợp các kênh với Google Analytics, Google data studio cũng có thể làm data analytics một cách hoàn chỉnh.

Chúng ta phân tích dữ liệu hành trình khách đầy đủ từ tiếp xúc, tương tác, chuyển đổi và qua đó tối ưu các kênh digital và cả website.

Như vậy tôi đã trình bày qua cách triển khai Growth Hacking qua các kênh digital, trong phạm vi sơ lược tôi chưa đi sâu vào cách làm cụ thể trên các kênh như SEO, ads, content marketing, social media, … và sẽ làm chi tiết trong phần sau.

Last updated