Quản lý

Phần này chúng ta đi vào quản lý, đó là cách chúng ta làm tốt nhất công việc sau khi đã có quyết định quản trị: đúng việc, đúng người, đúng thời điểm.

Quản lý là gì?

Quản lý là việc lên kế hoạch công việc và triển khai, quản lý thời gian công việc để hoàn thành các mục tiêu từ nhỏ đến lớn.

Có nhiều công cụ để quản lý như KPI, BSC, OKRs, Agile/Scrum,… nhưng không có công cụ và phương thức nào thực sử hoàn hảo.

Nhà lãnh đạo cần linh hoạt và thực hiện quản trị tốt trước khi quản lý.

Như vậy, quản lý đi sau quản trị và chỉ có tác dụng thúc đẩy động lực nhân sự khi đã quản trị tốt.

Có các công cụ quản lý nào?

Có nhiều phương pháp quản lý để liên kết nhân sự trong công ty và đẩy năng suất lao động, hiện tại có một số công cụ sau:

KPI: Key Performance Indicator (chỉ số đo lường hiệu quả công việc)

Có thể nói, KPI quá phổ biến với chúng ta, hiện tại KPI vẫn dùng như một mặc định.

Chúng ta nên chú ý điểm trái của KPI, đó là nó mang tính áp đặt từ trên xuống dưới và tạo sự áp lực phản kháng từ nhân sự.

Cần thật linh hoạt trong sử dụng KPI, nên nghiên cứu OKRs để có thể thay thế KPI hoặc xây dựng một văn hóa làm việc tốt trước.

KPI và quản lý không thể thay thế được quản trị, bạn không thể ngồi một chỗ rồi ra lệnh cho nhân sự. Hãy quản trị!

BSC: Bảng điểm cân bằng (Balanced scorecard)

Phương thức và công cụ tiếp theo là quản lý theo BSC. BSC tốt hơn KPI và kết nối team tốt hơn trong cả công ty, nhưng nó vẫn không phải chén thánh.

Một lần nữa, có thể sử dụng BSC nhưng nó chỉ hiệu quả trong văn hóa tập trung, không hẳn là văn hóa mở. Và áp dụng tốt khi có nền tảng quản trị đi trước.

OKRs: Mục tiêu (Objective) và Kết quả then chốt (Key Result)

OKRs rất được quan tâm vào thời điểm hiện tại, chúng ta đề cập đến OKRs vào phần tiếp theo.

Nhưng các bạn chú ý: OKRs vẫn chỉ là phương thức quản lý, hãy làm tốt quản trị trước.

Xem thêm OKRs ở đây

Agile/Scrum

Agile/Scrum rất thích hợp cho hiện tại khi mà môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng cần sự thích ứng.

Tìm hiểu chi tiết về Agile Scrum ở đây

Như vậy chúng ta đã lược qua về quản lý là gì và các phương thức công cụ để quản lý.

Last updated