Growth Marketing là gì?

Phần này chúng ta bàn về Growth Marketing là gì? có các chiến lược Growth nào?

Bàn về Growth Marketing là gì?

Growth Marketing dịch từ Tiếng Anh thì gọi là tiếp thị tăng trưởng, nhưng nó không chỉ dừng lại ở ngữ nghĩa như vậy.

Growth Marketing cần được định nghĩa là một quá trình sáng tạo và thử nghiệm các phương thức nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng chuyển đổi tương tác người dùng (khách hàng).

Nếu như chúng ta đã biết đến phễu chuyển đổi Marketing – Sale và Growth Hacking thì sẽ nắm rõ Growth Marketing hơn. Growth Marketing chịu trách nhiệm thúc đẩy sự tăng trưởng quy mô khách và tương tác ở tất cả các điểm chạm của khách hàng trên hành trình họ tìm kiếm, tương tác, mua, sử dụng, giới thiệu, … đối với sản phẩm dịch vụ.

Ví dụ: Để thúc đẩy lượng khách hàng mới từ khách cũ giới thiệu, Marketer thiết kế một chính sách mua chung, tặng voucher, gửi email và links social.

Tuy nhiên, Growth Marketing ở đây mới chỉ bàn ở khía cạnh Marketing, chưa đề cập nhiều đến việc Growth từ chính sản phẩm và đặc biệt là chiến lược quản trị để thúc đẩy cả công ty.

So với Marketing truyền thống thông thường chỉ nằm ở phần ngọn là chịu trách nhiệm truyền thông và kéo khách hàng, thì Growth Marketing chịu trách nhiệm khá sâu và bám sát hành trình chuyển đổi và trải nghiệm của khách hàng.

Có các chiến lược Growth nào?

Có ba hình thức đi theo độ sâu của chiến lược Growth trong doanh nghiệp.

  • Thứ nhất là Growth qua các kênh Digital Marketing. Ví dụ tạo campaign viral trên Facebook, tạo content trên blog website.

  • Thứ hai là Growth kết hợp kênh Digital và tính năng viral từ chức năng sản phẩm. Ví dụ chức năng share zalo kết bạn để được nhận phiếu giảm giá 50%; tặng lượt chơi trên App Game.

  • Thứ ba là Growth từ chiến lược quản trị, tức là bạn xây dựng một cty có động lực và văn hóa thử thách đặt trọng tâm là tăng trưởng. Ví dụ: Chúng ta thấy các doanh nghiệp như Google có văn hóa thử nghiệm; VinGroup với khẩu hiệu “mãi mãi tinh thần khởi nghiệp”, …

Nếu kết hợp được cả ba dạng thức của chiến lược Growth trên thì là tốt nhất. Một văn hóa doanh nghiệp tốt thì chắc chắn nhân viên sẽ nghĩ ra rất nhiều ý tưởng để giúp cty tăng trưởng.

Growth từ kênh Digital Marketing chúng ta sẽ bàn ở phần nội dung Digital Marketing và Growth Hacking.

Growth từ sản phẩm chúng ta sẽ bàn sâu ở phần Product Management và Growth Hacking.

Growth từ quản trị và văn hóa doanh nghiệp chúng ta sẽ đi sâu vào phần lãnh đạo, quản trị, quản lý, xây dựng OKRs, phương thức Agile/Scrum.

Tóm lại, chiến lược tăng trưởng tùy theo từng cấp độ để đi, nhưng toàn diện nhất là sự kết hợp tốt từ xây dựng văn hóa - quản trị đến làm sản phẩm dịch vụ tốt và cuối cùng là sử dụng Growth Hacking / Digital Marketing.

Xem thêm: Growth Marketer là ai?

Last updated