Digital Marketing

Phần này chúng ta sẽ đề cập đến việc làm Digital như thế nào? hướng dẫn SEO, Paid Ads, hướng dẫn Marketing ra mắt sản phẩm.

Anh Chị và các bạn thân mến, như vậy sau phần Growth Hacking chắc mọi người đã hiểu đôi chút về việc tiến hành chiến lược tăng trưởng như thế nào.

Nhiệm vụ của phần Digital Marketing là làm rõ cách thức thúc đẩy tăng trưởng đột biến thông qua các kênh Digital.

Cụ thể chúng ta đi vào các phần sau.

Trong nội dung series SEO chúng ta sẽ tìm hiểu từ cách Google vận hành đến chiến lược SEO phù hợp nhất hiện tại.

Nội dung chuỗi bài viết gồm 9 nội dung đi theo quy trình SEO tổng thể một website.

 • SEO #1: Lên mục tiêu OKRs và kế hoạch SEO

 • SEO #2: Nghiên cứu Keyword và phân loại từ khóa

 • SEO #3: Định hình cấu trúc Website

 • SEO #4: Lên kế hoạch nội dung

 • SEO #5: Kiểm tra và tối ưu vận hành Website (Audit & Operation)

 • SEO #6: Tối ưu Entity Website

 • SEO #7: Đăng nội dung và Onpage từng nội dung

 • SEO #8: Kéo traffic cho website và các post/page

 • SEO #9: Links Building hay đặt Backlinks

Phần Website - SEO - Content chính là trụ cột của Digital Marketing, chúng ta nắm chắc được phần này sẽ rất thuận lợi cho việc triển khai các phần khác.

Phần này hướng dẫn đầy đủ cách chạy quảng cáo hiệu quả bài bản trên các kênh Facebook, Google để phục vụ bán hàng hoặc đẩy user App/Web.

Nội dung đề cương trình bày:

 • Phần 1: Introduce & mindset

 • Phần 2: Lên mục tiêu và kế hoạch

 • Phần 3: Chuẩn bị web page và phần mềm hỗ trợ

 • Phần 4: Chạy Google Ads

 • Phần 5: Chạy Facebook Ads

Quảng cáo chuyển đổi conversion ads là phần tiếp theo sau SEO-Content để thúc đẩy tiếp xúc khách hàng lớn. Và bên cạnh đó là tối ưu chuyển đổi.

Chúng ta bắt buộc phải nắm được phần này để testing và scale up quy mô.

Sau hai phần bàn về SEO, Content và Paid Ads, chúng ta sẽ thực hiện một kế hoạch Marketing cho Web service.

Ví dụ như một website thương mại điện thử, một web về học online hay một Game online trên App.

Nội dung gồm 5 phần chính, bám sát kiến thức Marketing truyền thống và digital, growth hack hiện đại.

 • Phần 1: Hiểu chân dung khách hàng

 • Phần 2: Pre-Launch (trước khi ra mắt)

 • Phần 3: Launching (ra mắt)

 • Phần 4: Scale Up

 • Phần 5: Tracking, Analytics & Report

Phần chi tiết này sẽ giúp chúng ta nắm được cách thức triển khai các chiến dịch Digital Marketing sao cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

Last updated