Product Management

Quản lý sản phẩm là một phần không thể thiếu trong chiến lược Growth. Chúng ta cùng tìm hiểu để nắm được product management là gì? áp dung như thế nào?

Sau phần kiến thức về lãnh đạo, quản trị, quản lý, bây giờ chúng ta đến với phần quản lý sản phẩm.

Product Management là gì?

Product Management là quản lý sản phẩm, là cách thức chúng ta tìm cách tạo ra một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Thuật ngữ này xuất phát từ các công ty ngành hàng tiêu dùng, bây giờ các công ty sản xuất phần mềm và công nghệ áp dụng rất nhiều.

Product Management rất quan trọng trong chiến lược tăng trưởng bởi các lý do:

  • Thứ nhất là một sản phẩm tốt thì sẽ kích thích người dùng chia sẻ và tạo ra sự tăng trưởng.

  • Thứ hai là đối với các sản phẩm công nghệ có thể thiết kế thêm các chức năng viral một cách tự nhiên.

Ví dụ: Game có chức năng share bạn bè để nhận thêm lượt chơi hoặc đồ.

Growth từ sản phẩm là mức độ Growth thứ hai sau Growth từ chiến lược quản trị.

Vậy, Product management khi thực hiện tốt chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm giải quyết được vấn đề khách hàng; bên cạnh đó sản phẩm có thể tích hợp các tính năng tăng trưởng (growth hacking) từ đó thúc đẩy tăng trưởng.

Chúng ta đi sâu vào ba khía cạnh cần quan tâm:

Tháp quản lý sản phẩm là thứ đầu tiên cần có của mỗi người làm sản phẩm; thông qua đó tìm được market-fit; giải quyết vấn đề khách hàng. Từ đó, design ra sản phẩm chuẩn.

Hành trình điểm chạm của khách hàng là bản design các điểm chạm của khách với thương thiệu, dịch vụ, sản phẩm,... qua đó, chúng ta tạo ra một dịch vụ sản phẩm có trải nghiệm tốt nhất với khách hàng.

Qua ba phần này chúng ta sẽ nắm rõ cách thức thực hiện quản lý sản phẩm thúc đẩy sự tăng trưởng.

Last updated